Καρδιοαγγειακές Παθήσεις: Δημόσια Υγεία και Επιδημιολογικά Δεδομένα

Παρατίθενται επιλεγμένα και σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα με βάση τα οποία αναδεικνύεται η έκταση και η σοβαρότητα του προβλήματος των καρδιοαγγειακών  παθήσεων και επίπτωση τους στη δημόσια υγεία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Cardiovascular disease, epidemiology, public health