Ενεργειακή Βάση του Σωματικού Έργου και της Άσκησης

Ενεργειακή βάση του σωματικού έργου και της άσκησης. Αερόβιος μεταβολισμός. Αναερόβια γλυκόλυση.  Αερόβια άσκηση – Πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Λειτουργική ικανότητα κυκλοφορικού συστήματος.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aerobic metabolism, Aerobic training, glycolysis, Resistance training, Cardiovascular functional capacity