Οικονομία της Καρδιακής Λειτουργίας: Καρδιακή Συχνότητα

Μυοκαρδιακή καταπόνηση και οικονομία του μυοκαρδιακού έργου. Ο ρόλος της καρδιακής συχνότητας στην οικονομία του μυοκαρδιακού έργου. Παράγοντες που διαμορφώνουν την καρδιακή συχνότητα σε ηρεμία αλλά και κατά την άσκηση. Η επίδραση της μακρόχρονης άσκησης στην καρδιακή συχνότητα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aerobic training, Heart rate, Myocardial work