Οικονομία της Καρδιακής Λειτουργίας: Αρτηριακή Πίεση, Διπλό Γινόμενο

Μυοκαρδιακή καταπόνηση και οικονομία του μυοκαρδιακού έργου. Ο ρόλος της αρτηριακής πίεσης στην οικονομία του μυοκαρδιακού έργου. Το διπλό γινόμενο ως βασικός μετρητής του μυοκαρδιακού έργου. Παράγοντες που διαμορφώνουν την αρτηριακή πίεση και το διπλό γινόμενο σε ηρεμία αλλά και κατά την άσκηση. Η επίδραση της μακρόχρονης άσκησης στο διπλό γινόμενο και στην οικονομία του μυοκαρδιακού έργου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aerobic training, blood pressure, double product, myocardial work, myocardial oxygen uptake, rate-pressure product.