Απόδοση του Κυκλοφορικού Συστήματος – Α. Απόδοση Κυκλοφορικού Συστήματος. Κατά Συστολή Όγκος Αίματος - Όγκος Παλμού

Αποτελεσματικότητα και απόδοση του κυκλοφορικού συστήματος. Κατά συστολή όγκος αίματος – όγκος παλμού. Παράγοντες που διαμορφώνουν τον όγκο παλμού σε ηρεμία και κατά την άσκηση. Η επίδραση της μακρόχρονης άσκησης στον όγκο παλμού.

 

Λέξεις Κλειδιά

Aerobic training, cardiovascular efficiency, stroke volume.