Δευτερογενής Πρόληψη - Αποκατάσταση Καρδιοαγγειακών Παθήσεων - Στάδιο Ι

Οργάνωση και σχεδιασμός των προγραμμάτων καρδιοαγγειακής αποκατάστασης. Στάδιο Ι του προγράμματος. Φυσικοθεραπεία στην εντατική μονάδα.

 

Λέξεις Κλειδιά

Benefits of exercise, cardiac rehabilitation, secondary prevention.