Δευτερογενής Πρόληψη - Αποκατάσταση Καρδιοαγγειακών Παθήσεων - Στάδιο ΙΙ & ΙΙΙ

Οργάνωση και σχεδιασμός των προγραμμάτων καρδιοαγγειακής αποκατάστασης. Στάδια ΙΙ & ΙΙΙ του προγράμματος. Δια βίου άσκηση και καρδιοαγγειακή υγεία.

 

Λέξεις Κλειδιά

Benefits of exercise, cardiac rehabilitation, secondary prevention.