2.Παθητική κίνηση

Παθητική κίνηση. Αρχικές θέσεις – λαβές. Εφαρμογές στις αρθρώσεις του άνω και κάτω άκρου. 

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογή στις αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων με κατάλληλη προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου.

Λέξεις Κλειδιά

Παθητική κίνηση, λαβές. άνω άκρο, κάτω άκρο, ακινητοποίηση, θεραπευτική προσέγγιση.

2.Παθητική κίνηση
2.Παθητική κίνηση

Παθητική κίνηση. Αρχικές θέσεις – λαβές. Εφαρμογές στις αρθρώσεις του άνω και κάτω άκρου.