4.Υποβοηθούμενη άσκηση - Απλή ενεργητική άσκηση

Εφαρμογές στα μυϊκά συστήματα άνω και κάτω άκρων. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων  ελεύθερων ενεργητικών κινήσεων μέσα στον χώρο. Κινητικές αλυσίδες.

Στόχοι Ενότητας

Η δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων ενεργητικής άσκησης μέσα στον χώρο και αξιολόγησή τους σε σχέση με την βαρύτητα.

Λέξεις Κλειδιά

Υποβοηθούμενη άσκηση, κεκλιμένο επίπεδο, σταθεροποιοί μύες, μοχλοβραχίονας αντίστασης.

4.Υποβοηθούμενη άσκηση - Απλή Ενεργητική Άσκηση
4. Υποβοηθούμενη άσκηση - Απλή ενεργητική άσκηση

Εφαρμογές στα μυϊκά συστήματα άνω και κάτω άκρων. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ελεύθερων ενεργητικών κινήσεων μέσα στον χώρο. Κινητικές αλυσίδες.