6.Ενεργητική άσκηση, προγράμματα

Σχεδιασμός προγραμμάτων διατήρησης της μυϊκής δύναμης και αντοχής. Προγράμματα για αποκατάσταση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Στόχοι Ενότητας

Οργάνωση προγραμμάτων διατήρησης και βελτίωσης της δύναμης και της αντοχής των μυϊκών συστημάτων άνω και κάτω άκρων.

Λέξεις Κλειδιά

Ενδυνάμωση, μυϊκή δύναμη, μυϊκή τάση, υπερφόρτιση, αντοχή, γωνία έλξης, ιδιοδεκτικότητα.

6.Ενεργητική άσκηση, προγράμματα
6. Ενεργητική άσκηση, προγράμματα

Σχεδιασμός προγραμμάτων διατήρησης της μυϊκής δύναμης και αντοχής. Προγράμματα για αποκατάσταση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.