7.Γενική Χαλάρωση

Χαλάρωση γενική. Ψυχολογική προσέγγιση. Μέθοδοι νοητικές και φυσικές. Άσκηση,  εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Βιωματική εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής άσκησης με στόχο την χαλάρωση και αξιολόγηση.

Λέξεις Κλειδιά

Χαλάρωση, Γνωσιακές συμπεριφορικές προσεγγίσεις, Τεχνική Alexander Αμοιβαία αναστολή, Αυτογενής αναστολή.

7.Γενική Χαλάρωση
7. Γενική Χαλάρωση

Χαλάρωση γενική. Ψυχολογική προσέγγιση. Μέθοδοι νοητικές και φυσικές. Άσκηση, εφαρμογές.