8.Τοπική Χαλάρωση - Μέθοδοι

Χαλάρωση τοπική. Πόνος – Άσκηση. Σχεδιασμός και Εφαρμογές προγραμμάτων.

Στόχοι Ενότητας

Απόκτηση δεξιοτήτων στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας μέσω της  κίνησης με έμφαση στις ασκήσεις χαλάρωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Χαλάρωση, ενεργητική κίνηση, παθητική  κίνηση, φυσική δραστηριότητα.

8.Τοπική Χαλάρωση - Μέθοδοι
8. Τοπική Χαλάρωση - Μέθοδοι

Χαλάρωση τοπική. Πόνος – Άσκηση. Σχεδιασμός και Εφαρμογές προγραμμάτων.