10.Κινητικότητα των αρθρώσεων - Διάταση - Κάτω Άκρο

Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με στόχο την βελτίωση της ελαστικότητας  των μυϊκών συστημάτων  με έμφαση στο κάτω άκρο.

Στόχοι Ενότητας

Οργάνωση προγραμμάτων διάτασης  των μυών των κάτω άκρων με στόχο την αποκατάσταση της  πλήρους κινητικότητας των αρθρώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Διάταση, ισχίο, γόνατο, ισχιοκνημιαίοι.

10.Κινητικότητα των αρθρώσεων – Διάταση – Τεχνικές
10. Κινητικότητα των αρθρώσεων - Διάταση - Κάτω Άκρο

Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με στόχο την βελτίωση της ελαστικότητας των μυϊκών συστημάτων με έμφαση στο κάτω άκρο.