12.Ασκήσεις βελτίωσης ελαστικότητας κορμού και άνω άκρων

Ασκήσεις-Προγράμματα διάτασης. Τεχνικά στοιχεία, εφαρμογής  ισομετρικής  άσκησης.

Στόχοι Ενότητας

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων διάτασης με ενεργητικές κινήσεις. Στόχος η πρόληψη της  βράχυνσης. Βιωματική εφαρμογή των προγραμμάτων και αξιολόγηση. Προσαρμογή του προγράμματος στις δυνατότητες του ατόμου. Κόπωση.

Λέξεις Κλειδιά

Ισομετρική άσκηση, κόπωση, σταθεροποίηση.

12.Ασκήσεις βελτίωσης ελαστικότητας κορμού και άνω άκρων
12. Ασκήσεις βελτίωσης ελαστικότητας κορμού και άνω άκρων

Ασκήσεις-Προγράμματα διάτασης. Τεχνικά στοιχεία, εφαρμογής ισομετρικής άσκησης.