13.Χαλάρωση - Διάταση

Ελαστικότητα. Έλεγχος ελαστικότητας συσταλτών και μη συσταλτών δομών. Σχεδιασμός και τεχνικά στοιχεία εφαρμογής προγραμμάτων για την βελτίωση της ελαστικότητας των μυϊκών συστημάτων άνω, κάτω άκρων και κορμού.

Στόχοι Ενότητας

Απόκτηση δεξιοτήτων στην οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας μέσω της  κίνησης με έμφαση στις ασκήσεις διατήρησης και βελτίωσης της ελαστικότητας.

Λέξεις Κλειδιά

Διάταση, ταχύτητα κίνησης, θερμοκρασία, παθητική διάταση, βαλλιστική διάταση.

13.Χαλάρωση - διάταση
13. Χαλάρωση - Διάταση

Ελαστικότητα. Έλεγχος ελαστικότητας συσταλτών και μη συσταλτών δομών. Σχεδιασμός και τεχνικά στοιχεία εφαρμογής προγραμμάτων για την βελτίωση της ελαστικότητας των μυϊκών συστημάτων άνω, κάτω άκρων και κορμού.