10. Αποτελέσματα Μάλαξης - Κοιλιακή χώρα

Αποτελέσματα μάλαξης σε παθολογικά  περιστατικά.

Στόχοι Ενότητας

Απόκτηση δεξιότητας, ώστε να γίνεται κατάλληλη θεραπευτική επιλογή.  

Λέξεις Κλειδιά

Αποτελέσματα μάλαξης