12. Πρόσωπο - Εφαρμογές

Θωπείες, πιέσεις, ανατρίψεις, ζυμώματα, πλήξεις, δονήσεις, λεμφική παροχέτευση. Εφαρμογή στο πρόσωπο.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογή των βασικών και των συμπληρωματικών τεχνικών στο πρόσωπο με στόχο την απόκτηση κατάλληλης δεξιότητας.

Λέξεις Κλειδιά

Εν τω βάθει θωπεία, κυκλική ανάτριψη.