13. Αυχενική Μοίρα - Εφαρμογές

Θωπείες, πιέσεις, ανατρίψεις, ζυμώματα, πλήξεις, δονήσεις. Εφαρμογή στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και την ωμική ζώνη.

Στόχοι Ενότητας

Εφαρμογή των βασικών και των συμπληρωματικών τεχνικών στην αυχενική μοίρα και την ωμική ζώνη με στόχο την απόκτηση κατάλληλης δεξιότητας..

Λέξεις Κλειδιά

Trigger Points, εφαρμογή, πρηνής θέση, ανάτριψη.