Νευρικό σύστημα - Νευρολογικές ασθένειες

Περιγράφεται η λειτουργία του φλοιού των ημισφαιρίων. Επίσης οι ανώτερες πνευματικές λειτουργίες. Αναλύεται το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Παρουσιάζεται το κινητικό, αισθητικό και αυτόνομο σύστημα.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τον τρόπο λειτουργίας των ανωτέρων πνευματικών λειτουργιών, της αίσθησης, της κίνησης και του ελέγχου της λειτουργίας των σπλάχνων.

Λέξεις Κλειδιά

Φλοιός, ημισφαίρια, λειτουργίες δεξιού και  αριστερού, σύνδεση ημισφαιρίων, θεωρίες συνέργειας και πλαγίωσης, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ανώτερες πνευματικές λειτουργίες (σκέψη, αντίληψη, μνήμη, προσανατολισμός, προσοχή, συγκέντρωση), κινητικό σύστημα (πυραμιδικό, εξωπυραμιδικό), αυτόνομο σύστημα (συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό), παρεγκεφαλίδα.