Αιμοποιητικό σύστημα (α' μέρος)

Περιλαμβάνει την ανάλυση των αναιμιών, τα είδη και τις διαιρέσεις αυτών και περιγραφή των κυριοτέρων όπως της σιδηροπενικής, της μεγαλοβλαστικής αναιμίας από έλλειψη φυλικού και βιταμίνης Β12, καθώς και τις αιμοσφαιρινοπάθειες όπως την μεσογειακή αναιμία, την δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες σπανιότερες. Περιγράφονται νόσοι όπως η έλλειψη του ενζύμου G6PD, η κληρονομική σφαιροκυττάρωση, η οικογενής αιμοσφαιρινουρία, οι αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες ενηλίκων και νεογνών και οι απλαστικές αναιμίες. Τέλος αναπτύσσονται οι πορφυρίες.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων σε βασικές αιματολογικές νοσολογικές οντότητες. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις νόσους με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και ποια τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των αιματολογικών ασθενειών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Αναιμία, χαμηλός αιματοκρίτης, συμπτώματα αναιμίας, έλλειψη σιδήρου, φυλικού και Β12, κληρονομικές αιμοσφαιρινοπάθειες, μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, έλλειψη του G6PD, οικογενής σφαιροκυττάρωση, νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, αυτοάνοσες αιμολυτικές αναιμίες, απλαστικές αναιμίες, πορφυρίες