Νοσολογία (Θ)

Ενότητες

Απεκκριτικό-Ουροποιητικό σύστημα

Αναπτύσσεται περιληπτικά η φυσιολογία των νεφρών και γενικά του ουροποιητικού συστήματος του άνδρα και της γυναίκας. Περιγράφονται παθήσεις όπως η νεφρική ανεπάρκεια (οξεία και χρόνια), οι σπειραματονεφρίτιδες, το νεφρωσικό σύνδρομο, οι πυελονεφρίτιδες, η λιθίαση και η διαβητική νεφροπάθεια.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων σε βασικές νοσολογικές οντότητες του ουροποιητικού συστήματος. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις νόσους με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και ποια τα κυριότερα φάρμακα ή τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των νόσων του ουροποιητικού.

 

Λέξεις Κλειδιά

Φυσιολογική λειτουργία νεφρών, ουρητήρος και κύστεως, νεφρική ανεπάρκεια, χρονία νεφρική ανεπάρκεια, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, σπειραματονεφρίτιδα, πυελονεφρίτιδα, ουρολιθίαση, νεφρολιθίαση, διαβητική νεφροπάθεια.