Λοιμώξεις (α' μέρος)

Περιγράφονται αναλυτικά οι λοιμώξεις που οφείλονται σε σταφυλοκόκκους και στρεπτοκόκκους. Επίσης οι νόσοι που οφείλονται σε ναισέρειες όπως η γονόρροια και η μηνιγγίτιδα.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων σε βασικές νοσολογικές οντότητες που οφείλονται σε στρεπτόκοκκους και σε σταφυλόκοκκους καθώς και σε ναισέρειες. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις νόσους αυτές με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και ποια τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των νόσων αυτών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις, λοιμώξεις από ναισέρειες