Νοσολογία (Θ)

Ενότητες

Λοιμώξεις (β' μέρος)

Περιγράφονται αναλυτικά οι λοιμώξεις που οφείλονται σε κορυνοβακτηρίδια, λιστέρειες, κλωστηρίδια (τέτανος, αλλαντίαση, γάγγραινα) και βάκιλο (άνθραξ). Επίσης, λοιμώξεις από βρουκέλλα, από μπορτετέλλα. λοιμώξεις από αιμόφιλο. Επίσης,  χολέρα, τροφικές δηλητηριάσεις από κολοβακτηρίδια, σαλμονέλα, σιγκέλα, και καμπυλοβακτηρίδιο. Επίσης περιγράφεται η πανώλις και αναφέρονται άλλα όπως τουλαραιμία, μάλη, ψευδομάλη, νόσος των λεγεωναρίων, λοιμώξεις από βακτηριοειδή, μπατονέλλωση, νόσος εξ ονύχων γαλής, πυρετός των χαρακωμάτων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων σε βασικές νοσολογικές οντότητες που οφείλονται σε κορυνοβακτηρίδια, λιστέρειες, κλωστηρίδια και βάκιλο. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις νόσους αυτές με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και ποια τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των νόσων αυτών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Λοιμώξεις από κορυνοβακτηρίδια, λιστέρειες, κλωστηρίδια (τέτανος, αλλαντίαση, γάγγραινα) και βάκιλο (άνθραξ). Λοιμώξεις από βρουκέλλα.  από μπορτετέλλα. λοιμώξεις από αιμόφιλο, χολέρα, τροφικές δηλητηριάσεις από κολοβακτηρίδια, σαλμονέλα, σιγκέλα, και καμπυλοβακτηρίδιο, πανώλις και τουλαραιμία, μάλη, ψευδομάλη, νόσος των λεγεωναρίων, λοιμώξεις από βακτηριοειδή, μπατονέλλωση, νόσος εξ ονύχων γαλής, πυρετός των χαρακωμάτων.