Νοσολογία (Θ)

Ενότητες

Λοιμώξεις (γ' μέρος)

Γίνεται αναλυτική περιγραφή της φυματίωσης

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων στην φυματίωση, νόσο που οφείλεται σε μυκοβακτηρίδιο. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις μορφές της νόσου με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και ποια τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της φυματίωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά

Φυματίωση, πνευμονική φυματίωση, πρωτογενής εστία, δευτερογενής εστία, αναζωπύρωση, κεχροειδής φυματίωση, εμβόλιο BCG, αντίδραση Mantoux, αντιφυματική αγωγή και αντιφυματικά φάρμακα