Λοιμώξεις (δ' μέρος)

Αναπτύσσεται η νόσος που οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο της λέπρας.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων στην λέπρα, νόσο που οφείλεται σε μυκοβακτηρίδιο. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις μορφές της νόσου (φυματιώδη και λεπροματώδη) με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και ποια τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της λέπρας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Λέπρα, φυματιώδης, λεπροματώδης, οριακή λέπρα, φαινόμενο του Lucio, αντιδράσεις λέπρας, δαψόνη.