Λοιμώξεις (ε' μέρος)

Περιγράφονται οι λοιμώξεις από σπειροχαίτες που περιλαμβάνουν εκείνες που οφείλονται στα τρεπονήματα, στις μπορέλιες και στις λεπτόσπειρες. Επικέντρωση στην περιγραφή νόσων από σπειροχαίτες.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων σε νόσους που οφείλονται σε σπειροχαίτες, κυρίως της σύφιλης. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις μορφές της νόσου (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή) με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και ποια τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της σύφιλης. Αναλύεται η Yaws και η Pinta.

 

Λέξεις Κλειδιά

Συγγενής, πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής σύφιλη, σπειροχαίτη, νευροσύφιλη, νωτιάς φθίση, ορολογικές αντιδράσεις, VDRL, TPHA, FTA, πενικιλίνη, αντίδραση Herxheimer, Yaws, Pinta.