Λοιμώξεις (στ΄μέρος)

Περιγράφονται οι κυριότερες νοσολογικές οντότητες που οφείλονται σε μυκοπλάσματα.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων σε νόσους που οφείλονται σε μυκοπλάσματα. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις κυριότερες νόσους αυτού του τύπου με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και ποια τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.

 

Λέξεις Κλειδιά

Μυκόπλασμα, πνευμονία, εξωπνευμονικές εκδηλώσεις, mycoplasma hominis, ureaplsma urealyticum