Ιογενείς λοιμώξεις (α΄μέρος)

Περιγράφονται αναλυτικά οι πιο γνωστές ιογενείς λοιμώξεις όπως η ιλαρά, η ερυθρά, η παρωτίτιδα, η ανεμευλογία, ο έρπητας ζωστήρας, η πολυομυελίτιδα, η μηνιγγίτιδα, η λοιμώδης μονοπυρήνωση.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων σε ιογενείς νόσους όπως η ιλαρά, η ερυθρά, η ανεμοβλογιά, ο έρπητας ζωστήρας, η πολυομυελίτιδα, η μηνιγγίτιδα, η λοιμώδης μονοπυρήνωση. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις νόσους αυτές με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση (όταν υπάρχουν) και ποια τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.

 

Λέξεις Κλειδιά

Ιλαρά, ερυθρά, ανεμοβλογιά, έρπητας ζωστήρας, πολυομυελίτιδα, μηνιγγίτιδα, λοιμώδης μονοπυρήνωση