Ιογενείς λοιμώξεις (β' μέρος)

Γίνεται αναλυτική περιγραφή του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS)

Στόχοι Ενότητας

 Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων στο σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS).

 Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν την νόσο με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Να γνωρίζουν τα βασικά για την μετάδοση και την προφύλαξη. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και τα ευρήματα που καθορίζουν την πορεία. Να γνωρίζουν τις διάφορες λοιμώξεις που επιπλέκουν την νόσο (φυματίωση, κυτταρομεγαλοιός κτλ). Επίσης, ποια είναι τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.

 

Λέξεις Κλειδιά

AIDS, σεξουαλική μετάδοση, ανοσοανεπάρκεια, Τ-λεμφοκύτταρα, AIDS-dementia complex, νευροτρόπος ιός, επιμολύνσεις, ευκαιριακές λοιμώξεις, κύκλος του HIV, σάρκωμα Kaposi, αντιρετροϊκή θεραπεία, μακροχρόνια πρόγνωση του AIDS, προφύλαξη.