Νοσολογία (Θ)

Ενότητες

Ενδοκρινικό σύστημα Υπόφυση, υποθάλαμος, επίφυση

Περιγράφονται οι κυριότερες νοσολογικές οντότητες που σχετίζονται με την υπόφυση, τον υποθάλαμο και την επίφυση.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας αποτελεί η εκμάθηση των νοσολογικών οντοτήτων των τριών αυτών αδένων και κυρίως τα συμπτώματα και η θεραπευτική αγωγή των κυριοτέρων αδενωμάτων των περιοχών αυτών.

 

Λέξεις Κλειδιά

Υποφυσισμός, προλακτίνωμα, μεγαλακρία, νόσος Cushing’s, μακροαδενώματα, null cell αδενώματα, σύνδρομο κενού εφιππίου, άποιος διαβήτης, επιφυσιώματα