Νοσολογία (Θ)

Ενότητες

Ενδοκρινικό σύστημα-Διαβήτης

Αναλύεται η αιτιολογία και η συμπτωματολογία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Περιγράφονται και άλλα είδη διαβήτη. Παρουσιάζονται τα διαγνωστικά κριτήρια, οι παρενέργειες και οι επιπλοκές (οξείες και χρόνιες), καθώς και η θεραπευτική προσέγγιση. Παρουσιάζονται οι αρχές της διαιτητικής αγωγής, της από του στόματος φαρμακευτικής αγωγής με αντιδιαβητικά δισκία, καθώς και η χρήση των διαφόρων ινσουλινών.

Στόχοι Ενότητας

Σκοπός είναι η εκμάθηση των πολλαπλών πλευρών του διαβήτη.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαβήτης τύπου Ι, τύπου ΙΙ, σάκχαρον νηστείας, μεταγευματικά επίπεδα σακχάρου, γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, πολυουρία, πολυδιψία, οξείες επιπλοκές (κετονικό και υπερωσμωτικό κώμα, υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία), λοιμώξεις, νευροπάθεια, νεφροπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια, υπέρταση, αντιδιαβητικά δισκία (σουλφονυλουρίες, διγουανίδια), ινσουλινοθεραπεία