Καρδιαγγειακό σύστημα

Αναλύεται περιληπτικά η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και περιγράφονται οι κυριότερες παθήσεις, όπως η ολική, η αριστερή και η δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, η στηθάγχη, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, οι διάφορες καρδιακές αρρυθμίες, οι υπερλιπιδαιμίες, οι βαλβιδοπάθειες, η αρτηριακή υπέρταση καθώς και η αντιμετώπισή τους.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η εκμάθηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών ανάπτυξης των καρδιακών νόσων καθώς και των συμπτωμάτων τους. Επίσης η ανάλυση των κυριοτέρων φαρμακευτικών αγωγών των καρδιακών νόσων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Ολική, αριστερή και δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακές αρρυθμίες (κολποκοιλιακός αποκλεισμός, φλεβοκομβική ταχυκαρδία, κολπικός πτερυγισμός, κολπική μαρμαρυγή), υπερλιπιδαιμίες, βαλβιδοπάθειες (στένωση και ανεπάρκεια μιτροειδούς, στένωση και ανεπάρκεια αορτής, στένωση και ανεπάρκεια πνευμονικής, στένωση και ανεπάρκεια τριγλώχινος)