1η Σειρά Ασκήσεων

Στους σπουδαστές διανέμεται σειρά ασκήσεων στις οποίες ζητείται η σχεδίαση των διαγραμμάτων τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών για διάφορες περιπτώσεις δοκών με ισοστατική στήριξη, προκειμένου οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με την κατασκευή των ανωτέρω διαγραμμάτων στην απλή περίπτωση των ευθύγραμμων δοκών

Στόχοι Ενότητας

Εξοικείωση με τη σχεδίαση διαγραμμάτων τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών ροπών.

Λέξεις Κλειδιά

Διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων, διάγραμμα καμπτικών ροπών