3η Σειρά Ασκήσεων

Στους σπουδαστές διανέμεται το κατασκευαστικό σχέδιο της μέσης τομής υπάρχοντος φορτηγού πλοίου και ζητείται ο υπολογισμός της ροπής αντίστασης της μέσης τομής.

Στόχοι Ενότητας

  • Εξοικείωση με τα κατασκευαστικά σχέδια του πλοίου
  • Εξοικείωση με τη χρήση πινάκων τυποποιημένων ενισχυτικών
  • Υπολογισμός θέσης ουδέτερου άξονα
  • Υπολογισμός της ροπής αδράνειας και της ροπής αντίστασης της μέσης τομής πλοίου

Λέξεις Κλειδιά

Ουδέτερος άξονας, ροπή αδράνειας, ροπή αντίστασης, κατανομή ορθών τάσεων λόγω κάμψης