Φυσική ΙΙ (Θ)

Ενότητες

1. Στατικό ηλεκτρικό πεδίο

Περιγράφεται το ηλεκτρικό φορτίο, οι δυνάμεις μεταξύ φορτίων στο κενό, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, το δυναμικό και η διαφορά δυναμικού, η απεικόνιση του ηλεκτρικού πεδίου, η ηλεκτρική ροή και το θεώρημα του Gauss για το ηλεκτρικό πεδίο, ο υπολογισμός της έντασης πεδίων με το θεώρημα του Gauss, το ηλεκτρικό δίπολο και τα διηλεκτρικά, το ηλεκτρικό πεδίο στα διηλεκτρικά, η διηλεκτρική μετατόπιση, το κεντρικό πεδίο μέσα σε διηλεκτρικό, η χωρητικότητα αγωγών, η ενέργεια φορτισμένου αγωγού, η ενέργεια αλληλεπίδρασης ενός συστήματος σημειακών φορτίων, οι πυκνωτές και η χωρητικότητα συστήματος πυκνωτών, ο πυκνωτής με διηλεκτρικό, η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου πυκνωτή, η πυκνότητα ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρικό φορτίο, ένταση, δυναμικό, ηλεκτρική ροή, ηλεκτρικό δίπολο, διηλεκτρικό, αγωγοί, πυκνωτές