Φυσική ΙΙ (Θ)

Ενότητες

4. Η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

Περιγράφεται η μαγνητική ροή, ο νόμος του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, το ενεργειακό ισοζύγιο στην ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, η αυτεπαγωγή, τα μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα αντίστασης και πηνίου, η ενέργεια μαγνητικού πεδίου πηνίου, η αμοιβαία επαγωγή και οι μετασχηματιστές.

Λέξεις Κλειδιά

Μαγνητική ροή, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, ενεργειακό ισοζύγιο, αυτεπαγωγή, αμοιβαία επαγωγή