Φυσική ΙΙ (Θ)

Ενότητες

5. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα

Περιγράφεται η κυκλοφορία και ο στροβιλισμός του πεδίου, το επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, η ενέργεια του ηλεκτρομαγνητικού κύματος, η παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και το παλλόμενο δίπολο, οι ελεύθερες ηλεκτρικές ταλαντώσεις και το κύκλωμα LC πηνίου-πυκνωτή σε σειρά και τα τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα, παλλόμενο δίπολο, ηλεκτρικές ταλαντώσεις