Φυσική ΙΙ (Θ)

Ενότητες

6. Τα εναλλασσόμενα ρεύματα

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η κυκλοφορία και ο στροβιλισμός του πεδίου, το επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, η ενέργεια του ηλεκτρομαγνητικού κύματος, η παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και το παλλόμενο δίπολο, οι ελεύθερες ηλεκτρικές ταλαντώσεις και το κύκλωμα LC πηνίου-πυκνωτή σε σειρά, τα τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, οι γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος και το τριφασικό ρεύμα, η διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος, η αρχή λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων, το εναλλασσόμενο ρεύμα σε κύκλωμα RLC.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα, παλλόμενο δίπολο,  γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος, τριφασικό ρεύμα, αρχή λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων, εναλλασσόμενο ρεύμα