Φυσική ΙΙ (Θ)

Ενότητες

7. Κύματα

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ιδιότητες και χαρακτηριστικά του κύματος, η συμβολή κυμάτων και στάσιμα κύματα, τα αντηχεία και τον ήχο.

Λέξεις Κλειδιά

Κύμα, συμβολή κυμάτων, στάσιμα κύματα, αντηχεία, ήχος