Εισαγωγή περιφερικού φλεβοκαθετήρα

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας, συζήτηση πλάνου φροντίδας, επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

  • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
    • Κατανομή υγρών στον οργανισμό,
    • Είδη ενδοφλέβιων διαλυμάτων,
    • Ενδείξεις.
  • Αναγνώριση και ορθή επιλογή υλικού,
  • Εκμάθηση και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη

 

Λέξεις Κλειδιά

φλεβοκέντηση, περιφερικός φλεβοκαθετήρας, Venflon,  κρυσταλλοειδή, κολλοειδή, Aseptic-Non-Touch-Technique (ANTT)