Μετάγγιση

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας, επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο (αίμα και τα παράγωγά του & ενδείξεις χορήγησης, ομάδες αίματος και συμβατότητα, έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων, βασικές αρχές φροντίδας ασθενούς, αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών), άσκηση φοιτητών, συζήτηση πλάνου φροντίδας

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

  • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
    • Αίμα και τα παράγωγά του & ενδείξεις χορήγησης, ομάδες αίματος και συμβατότητα,
    • Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων, βασικές αρχές φροντίδας ασθενούς,
    • Πιθανές επιπλοκές, αναγνώριση & αντιμετώπιση.
  • Ορθή επιλογή και χρήση υλικού, εκμάθηση και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη,
  • Αναγνώριση των προβλημάτων που ίσως προκύψουν κατά την διαδικασία, περιγραφή και κατανόηση του πλάνου φροντίδας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Μετάγγιση, αίμα, ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα, αιμοπετάλια, ομάδες αίματος, αιμοδοσία, αιμοδότης