Εισαγωγή Ρινογαστρικού Καθετήρα

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας, επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο (εισαγωγή ρινογαστρικού καθετήρα, έλεγχος θέσης μετά την εισαγωγή), άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
  • Τύποι ρινογαστρικού καθετήρα,
  • ενδείξεις εισαγωγής,
  • Έλεγχος θέσης μετά την εισαγωγή,
  • Πιθανές επιπλοκές, αναγνώριση & αντιμετώπιση.
 • Ορθή επιλογή και χρήση υλικού,
  • εκμάθηση της διαδικασίας και εκτέλεση υπό επίβλεψη

 

Λέξεις Κλειδιά

Ρινογαστρικός καθετήρας, Levin, γαστρεντερικό σύστημα, εντερική σίτιση, γαστρικό υγρό, γαστροστομία