Εντερική Σίτιση

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας (θρέψη, ορισμός και ενδείξεις τεχνητής διατροφής, οδοί χορήγησης, μέθοδοι διατροφής, τύποι διαλυμάτων, παρακολούθηση ασθενούς), επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο (σίτιση ασθενούς με ρινογαστρικό καθετήρα Levin – διαλείπουσα, Bolus, συνεχής), συζήτηση πρωτόκολλου εντερικής σίτισης, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

  • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
    • Εντερική σίτιση,
    • Τρόποι χορήγησης,
    • Πιθανές επιπλοκές,
  • Ορθή επιλογή και χρήση υλικού,
  • Εκμάθηση, κατανόηση, και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη,
  • Πρωτόκολλο εντερικής σίτισης: συζήτηση και συσχέτιση με τωρινή πρακτική.

 

Λέξεις Κλειδιά

Εντερική σίτιση, θρέψη, γαστρικό υπόλειμμα, γαστρεντερικό σύστημα, Ρινογαστρικός καθετήρας, Levin