Οξυγονοθεραπεία (α΄ μέρος)

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας (ανατομία και φυσιολογία της αναπνοής, ανταλλαγή αερίων, ο ρόλος του οξυγόνου,  αερισμός, μεταφορά οξυγόνου, παλμική οξυμετρία), επίδειξη μέτρησης παλμικής οξυμετρίας, συζήτηση κλινικής περίπτωσης, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

  • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
    • φυσιολογία και στάδια της αναπνοής,
    • Τρόπος μεταφοράς του οξυγόνου,
    • φυσιολογικές τιμές αερίων,
  • εκτίμηση παλμικής οξυμετρίας και συζήτηση κλινικής περίπτωσης
  • Συσχέτιση της φυσιολογίας της αναπνοής με την κλινική εικόνα του ασθενούς

 

Λέξεις Κλειδιά

Οξυγόνο, οξυγονοθεραπεία, αναπνοή, κυψελίδες, αιμοσφαιρίνη, παλμική οξυμετρία, αέρια αίματος, αερισμός