Οξυγονοθεραπεία (β’ μέρος)

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας (ορισμός οξυγονοθεραπείας, ενδείξεις, μάσκες οξυγόνου, συστήματα παροχής οξυγόνου), επίδειξη διαδικασίας, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Θα είστε σε θέση:

  • να ορίσετε την οξυγονοθεραπεία,
  • να αναγνωρίσετε τις ενδείξεις και το σκοπό της οξυγονοθεραπείας,
  • να περιγράψετε και συσχετίσετε τα διάφορα είδη συστημάτων παροχής Ο2,
  • να υπολογίζετε σωστά τη ροή του χορηγούμενο οξυγόνου στο σύστημα venturi.

 

Λέξεις Κλειδιά

Οξυγόνο, οξυγονοθεραπεία, αναπνοή, υποξαιμία, αναπνευστική ανεπάρκεια, δύσπνοια, ταχύπνοια, ρινική κάνουλα, μάσκα οξυγόνου, μάσκα ventouri, μάσκα μερικής επανεισπνοής, μάσκα μη επανεισπνοής, εφύγρανση