Ινσουλινοθεραπεία

Σύντομη παρουσίαση σχετικής θεωρίας (σακχαρώδης διαβήτης, σκευάσματα ινσουλίνης, τριχοειδικός έλεγχος σακχάρου, τεχνική υποδόριας ένεσης), συζήτηση πλάνου φροντίδας), επίδειξη της διαδικασίας στο εργαστήριο, άσκηση φοιτητών

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες για τα ακόλουθα,

 • Περιγραφή και κατανόηση σχετικής θεωρίας:
  • Έλεγχος επιπέδων γλυκόζης / σακχάρου,
  • Τύποι / σκευάσματα ινσουλίνης.
 • Ορθή επιλογή υλικού και ετοιμασία ασθενούς,
 • Περιγραφή και εκτέλεση της διαδικασίας υπό επίβλεψη,
  • Τριχοειδικός έλεγχος σακχάρου,
  • Εκτέλεση υποδόριας ένεσης.

 

Λέξεις Κλειδιά

σακχαρώδης διαβήτης, ινσουλίνη, έλεγχος σακχάρου, υποδόρια ένεση