Εισαγωγή

Περιγράφονται εισαγωγικές έννοιες της παθοφυσιολογίας και στοιχεία επιδημιολογίας του καρκίνου. Αναλύονται οι διαταραχές του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, η διαφοροποίηση των καρκινικών κυττάρων και η σταδιοποίηση κακοήθων νεοπλασιών. Επίσης αναλύεται η ανάγκη της ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών για τη φροντίδα ασθενών με καρκίνο.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να περιγράφουν την παθοφυσιολογία του καρκίνου, τη διαφοροποίηση, τη σταδιοποίηση, καθώς την πρόληψη και εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών στην κλινική πράξη.

  

Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, υπερπλασία, μετάπλαση, δυσπλασία, διαφοροποίηση, επιδημιολογία, νοσηλευτική βασισμένη σε ενδείξεις, προγράμματα διαλογής.