Η επίδραση του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας

Τίθεται το θεωρητικό πλαίσιο της φροντίδας ασθενών με καρκίνο, η θεραπευτική διάσταση της νοσηλευτικής και το οργανωτικό πλαίσιο. Περιγράφονται οι μορφές επικοινωνίας και οι ψυχολογικές επιδράσεις του καρκίνου στους επαγγελματίες υγείας.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να προσδιορίζουν το οργανωτικό πλαίσιο της φροντίδας ασθενών με καρκίνο και να αντιλαμβάνονται τη θεραπευτική διάσταση της νοσηλευτικής.

 

Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, θεωρητικό πλαίσιο φροντίδας, επικοινωνία,  επιδράσεις, επαγγελματίες υγείας.