Η εμπειρία της Θεραπείας

Περιγράφονται τα συναισθήματα των ασθενών κατά τη διάγνωση, αναλύεται η λήψη απόφασης κατά την επιλογή θεραπείας, η σταδιοποίηση (σύστημα ΤΝΜ) και τέλος οι τρόποι μετάστασης ενός καρκινικού όγκου.

  

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις αντιδράσεις των ασθενών κατά τη διάγνωση, τις κατάλληλες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την κάθε περίπτωση, το σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ και τους τρόπους που ένας κακοήθης όγκος προκαλεί μεταστάσεις.

  

Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, διάγνωση, θεραπευτικές αποφάσεις, αντιδράσεις, σταδιοποίηση, μεταστάσεις.