Χειρουργική θεραπεία

Επισημαίνεται η χρησιμότητα της χειρουργικής στην αντιμετώπιση του καρκίνου και περιγράφονται οι προφυλακτικές, διαγνωστικές, ριζικές και ανακουφιστικές χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και οι επεμβάσεις αποκατάστασης.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη χρησιμότητα των χειρουργικών επεμβάσεων στη θεραπεία του καρκίνου.

 

Λέξεις Κλειδιά

Καρκίνος, χειρουργική θεραπεία, προφύλαξη, διάγνωση, ριζική χειρουργική, ανακουφιστική χειρουργική, αποκατάσταση.